تماس با ما

سوالی دارید?

با پیشرفت صنعت و اقتصاد، نیاز به تجربه دیگران بیشتر شد و افراد از آزمون و خطا به سمت انتقال دانش و کسب اطلاعات روی آوردند.بدون شک و بنا به تایید تمامی خبرگان و کارشناسان، عصری که به آن تعلق داریم عصر اطلاعات و ارتباطات است.در فضای رقابتی امروز تنها کسب و کارهایی موفق به بقا و سودآوری خواهند بود که قدرت اطلاعات را پذیرفته باشند و در استراتژی خود جایگاه ویژه ای برای جذب و به کارگیری اطلاعات جدید در نظر گرفته باشند. امروزه در بازارهای مالی و رقابتی اهمیت دسترسی به اطلاعات برای آگاهی از رویدادهای بازار در بازه های زمانی گوناگون، انکار ناپذیر است، داشتن اطلاعات و یافتن تصویر ذهنی حقیقی از شرایط بازار بر اساس این اطلاعات، میتواند فعالان اقتصادی را در اتخاذ تصمیمات بهینه یاری رساند....