واحد مشاوره سرمایه گذاری و توسعه کسب و کارهای نوپا :

ما اعتقاد داریم که آینده و توسعه کشور به دست جوانان خوشفکر و کارآفرینانی که توان و اندیشه خود را برای پیدا کردن راه حل های نوآورانه برای چالش ها و نیازهای مختلف موجود در جامعه و بازار بکار می برند تحقق میباید. این مرکز با اعتبارسنجی ایده های نوآورانه و حمایت از ایجاد فضاهای کاری اشتراکی به رشد سریع و پر شتاب استارت آپ ها از طریق سرمایه گذاری، منتورینگ، کمک به تدوین طرح کسب و کار مناسب و ایجاد دسترسی به شرکت های بخش خصوصی، بازارها و سرمایه گذاران تلاش دارد شرکت‌های نوپا را با مهارت‌های کسب و کار آشنا کند و ابزارها و شرایط لازم برای موفقیت آنها را فراهم نماید. شتاب در برابر ارائه خدمات، بخشی از سهام کسب و کار نوپای مورد نظر را با توجه به چگونگی و میزان خدمات دریافت می کند از این رو واحد سرمایه گذاری و تامین مالی شتاب با ارائه راهکارهای مالی و سرمایه گذاری مناسب ،پتانسیل و ظرفیت ایجاد یک کسب و کار جدید را برای شما فراهم میکند. راکد نگه داشتن سرمایه به صورت نقد و یا در قالب سپرده های بانکی به ویژه در کشورهایی که از تورم بالایی برخوردار هستند می تواند پس از چند سال موجب کم ارزش شدن سرمایه شود. تیم متخصص ما ضمن شناخت و تحلیل بازار با بررسی های دقیقی که در حوزه های مختلف کاری از جمله تولید، خدمات، صنایع ،آموزش و درمان انجام میدهد و با ارائه راهکارهای مناسب ، انتخاب یک سرمایه گذاری با ریسک حداقلی و حتی الامکان مطابق با سلایق و تخصص شما را پیشنهاد میدهد. . .

  • مشاوره مشارکت در شرکت‌ها ، انتخاب سرمایه‌گذار و شرکای مالی و تجاری .
  • مشاوره و تحلیل بازار و محل سرمایه گذاری .
  • مشاوره ریسک هرنوع سرمایه گذاری .
  • مشاوره انتخاب پروژه ها برای سرمایه گذاری .
  • مشاوره نحوه سرمایه گذاری ، مدت و میزان سرمایه گذاری در پروژه ها .