مرکز همایشهای بین المللی رایزن

مرکز همایشهای بین المللی رایزن

اگر قصد برگزاری همایشی بزرگ در تهران دارید و یا ضیافتی رسمی با میهمانانی ویژه دارید و کیفیت اجرای مراسم برایتان بسیار مهم است، گروه شتابدهنده تجارت و کسب و کارخاورمیانه به شما سالن های مرکز همایش‌های بین المللی رایزن…
 همایش یک دهه فعالیت ماندگار تا ایران 1404

همایش یک دهه فعالیت ماندگار تا ایران 1404

همایش یک دهه فعالیت ماندگار تا ایران 1404 این همایش با مشارکت فدراسیون جهانی آینده پژوهی و حمایت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزرات صنعت معدن و تجارت ایران، استانداری تهران و بسیاری از سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی و خصوصی…