پروفسور عظیم فضلی پور

دکترای مدیریت استراتژیک برند از دانشگاه USC ایالت متحده امریکا
دکترای حقوق از دانشگاه سوربن فرانسه
عضو شورای علمی سازمان تجارت جهانی علائم تجاری
رئیس کمیته ملی استاندارد ارزیابی برند ISO10668
نماینده انحصاری برنامه شایستگی مدیریت تجاری اتحادیه اروپا EBC*L در کشورهای فارسی زبان
عضو کمیته علمی برند سازمان توسعه تجارت ایران

سایر ســـخنـرانـان