دکتر محمد ابراهیم مداحی

ریاست کمیسیون چشم انداز و امور نخبگان دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام
ریاست دبیرخانه دائمی اقتصاد مقاومتی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام
ریاست پژوهشکده چشم انداز و آینده پژوهی سازمان نظام روانشناسی مشاوره جمهوری اسلامی ایران
مشاور وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
ریاست اسبق سازمان صنایع و کشاورزی ایران

سایر ســـخنـرانـان