اخبار

برگزاری همایش شهرت شهر،برند شهر،ثروت شهر

1396/4/25 دسته : خبر

کنفرانس ملی مدیریت شهری با عنوان شهرت شهر، برندشهر،ثروت شهربا حمایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران و با حضور استانداری ها و شهرداریهای سراسر کشور در تاریخ 22 تیرماه 1396 در مرکز همایش های بین المللی صداوسیمای تهران برگزار شد. ادامه