جزئیات برنامه برنامه های رویداد

 • دکتر کامران صحت 16.30 - 17.30 کارگاه آموزشی
  دکتر کامران صحت

  کسب و کار و بازارهای هدف

  چگونه تجارت خود را به عنوان فناوری ، مصرف کننده ، پویایی صنعت تغییر می دهید؟

 • دکتر علیرضا یوسفی 18:30 - 19:30 کارگاه آموزشی
  دکتر علیرضا یوسفی

  مارکتینگ راهبردی

  چگونه تجارت خود را به عنوان فناوری ، مصرف کننده ، پویایی صنعت تغییر  دهید؟

 • دکتر مهدی کنعانی 19.30 - 20.30 کارگاه آموزشی
  دکتر مهدی کنعانی

  فروش موفق

  چگونه تجارت خود را به عنوان فناوری ، مصرف کننده ، پویایی صنعت تغییر دهید؟

عجله کن! صندلی خود را رزرو کنید

مشترک شدن در خبرنامه

چیزی اضافی می خواهید؟