جزئیات برنامه اطلاعات رویداد

اکثر مدیران و کارآفرینان بزرگ ، امپراطوری های چند میلیون دلاری را از صفر با توجه به سه ابزار اصلی مدیریت : افزایش اعتبار و تقویت رزومه ، ایجاد ارتباطات کاری ، افزایش دانش مدیریت و اشراف اطلاعاتی ایجاده کرده اند . برهمین نیاز برنامه و فرایندی را ترتیب دادیم تا ضمن سنجش و هم افزایی با سایر مدیران سراسر کشور فرصتی به جهت ایجاد شبکه ارتباطی و دیده شدن دستاورد ها و خدمات جنابعالی و مجموعه تحت امر شما فراهم آید

16.30 - 17.30 کارگاه آموزشی

دکتر کامران صحت

کسب و کار و بازارهای هدف

چگونه تجارت خود را به عنوان فناوری ، مصرف کننده ، پویایی صنعت تغییر می دهید؟

18:30 - 19:30 کارگاه آموزشی

دکتر علیرضا یوسفی

مارکتینگ راهبردی

چگونه تجارت خود را به عنوان فناوری ، مصرف کننده ، پویایی صنعت تغییر  دهید؟

19.30 - 20.30 کارگاه آموزشی

دکتر مهدی کنعانی

فروش موفق

چگونه تجارت خود را به عنوان فناوری ، مصرف کننده ، پویایی صنعت تغییر دهید؟

عجله کن! صندلی خود را رزرو کنید

مشترک شدن در خبرنامه

چیزی اضافی می خواهید؟