speaker-photo

پروفسور سید صدرالدین نجاتی گیلانی

خلاصه ای از سوابق پروفسور سیدصدرالدین نجاتی گیلانی/ دکتری مدیریت کسب و کار DBA از دانشگاه Paris Business School فرانسه/ پروفسور (Full Professor) رهبری و مدیریت در سازمانهای یادگیر آینده، و رئیس سابق مرکز مدیریت دانشگاه تی ساید انگلستان (Teesside)،/ پروفسور (Full Professor) سیستمهای اطلاعاتی و مدیریتی و رئیس سابق دانشکده سیستمهای اطلاعاتی بازرگانی و تجاری دانشگاه بورنموث انگلستان (Bournemouth)،/ مؤسس، مدیرعامل و رئیس سابق دانشگاه انگلیسی صحار (Sohar) در کشور عمان،/ یکی از مؤسسین مرکز فناوری صنعتی و رقابتی در اروپا (بین دانشگاه تی ساید و اتحادیه اروپا)،/ عضو بنیادی انجمن بین المللی SME، عضو بنیادی انجمن بین المللی علوم مدیریت،/ مشاور تعدادی از شرکتهای جهانی در رابطه با مهندسی مجدد سازمانی، تسهیل و ایجاد سرمایه گذاری برای مرکز فن آوری صنعتی و رقابتی/ فعالیتهای مشاوره ایشان شامل: تدوین راهبردها و ساختارهای هلدینگ در تعدادی از بزرگترین شرکتهای سرمایه گذاری و شرکتهای هلدینگ صنعتی ایران/ فرهنگسازی و پیاده سازی برنامه های مهندسی مجدد سازمانی در شرکتهای بزرگ خصوصی و دولتی ایران/ برنامه ریزی و پیاده سازی استراتژی و بهبود کارخانجات تولیدی بزرگ صنعتی/ طراحی و اجرای برنامه های مدیریت دگرگونی در سازمان و ایجاد فرهنگ رقابتی/ توانمندسازی سازمانها برای ورود به بازار جهانی/ طراحی و اجرای طرحهای قابلیت سازی نیروی انسانی/ مدرس دوره های آموزشی تخصصی مدیران/ مدرس دوره های یادگیری توسعه مهارتهای شخصی و کاری و...