گوش کن به سخنرانان اصلی

دکتر مهدی کنعانی

بازار کسب و کار

گوش کن به سخنرانان رویداد

دکتر مهدی کنعانی

بازار کسب و کار

+
سخنرانان ویژن ما
حامیان بین المللی
+
کارگاه هایی که ارائه می دهیم
+
شرکت کنندگان در رویداد

چه کسانی ما را یاری میکنند حامیان ما

حامیان ما

اسپانسرها

رسیدن به ما جهت رفتن به سالن رویداد را دریافت کنید

عجله کن! صندلی خود را رزرو کنید

مشترک شدن در خبرنامه

چیزی اضافی می خواهید؟